Home » Forlaget » UgeskemaRevolutionen

“Det er første gang, jeg har fået et bud på et konkret, realistisk redskab, der sætter læreren i stand til at inkludere, differentiere, give eleverne medbestemmelse, ansvar for og refleksion over egen læring mv. Super!”
UCC-kursist om Ugeskema

Prisen på bogen er 349 kr. plus forsendelse. Du kan bestille den online: Klik her

Du kan læse uddrag fra bogen her

Kunne du tænke dig, at:

 • du har ro i undervisningen uden at skulle skælde ud?
 • dine elever går i gang med at arbejde helt af sig selv?
 • klassekvotienten ind imellem bliver nedbragt med fem elever?
 • dine elever kan arbejde selvstændigt?
 • dine elever kan finde ud af at hjælpe hinanden?
 • du har tid til at tale med hver enkelt elev?
 • alle dine elever bliver udfordret, præcis hvor de er?
 • det lykkes at inkludere elever med særlige behov?
 • der er rart og hyggeligt i klasselokalet?
 • eleverne laver skolearbejdet hjemme helt frivilligt?
 • dine elever bliver gode til at samarbejde?
 • eleverne selv tager ansvar for at nå deres faglige, personlige og sociale mål?
 • din klasse er skolens bedste – både fagligt og socialt?
 • du skal bruge mindre forberedelsestid?

Du vil stadig kunne bruge det undervisningsmateriale, du plejer, men ved at tænke anderledes omkring organiseringen af undervisningen, har du mulighed for at sætte både elevernes og din trivsel i højsædet.

“Undervisningsdifferentiering, klasseledelse og inklusion er brandaktuelle emner, hvor der er behov for konkret praksisviden med klare anvisninger. Dette råder bogen UgeskemaRevolutionen på fremragende vis bod på. Her har vi en lærer med et stort praksiskendskab, både fra virke som lærer og AKT-vejleder, og med formidlingserfaring som foredragsholder og gæsteunderviser på en professionshøjskole, og hun har, som noget helt unikt, udviklet et værktøj for lærere og pædagoger. Hun hjælpes endvidere på vej i sin skriftlige formidling af en professionel kommunikationsmedarbejder, og resultatet er blevet en letlæst, instruktiv vejledningsbog, der med stor fornøjelse og stort udbytte vil kunne læses af både lærerstuderende, lærere og de pædagoger, som arbejder i skolen.

Jeg ønsker læsere god fornøjelse med bogen, der gør noget teoretisk og abstrakt enkelt at bruge i dagligdagen.”

Niels Egelund
Professor, Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet

Som nyuddannet lærer kunne Karina Winther ikke finde praktiske anvisninger på, hvordan hun kunne undervisningsdifferentiere og inkludere alle børn. Derfor opfandt hun sit eget system: Ugeskemaet. Hun er i dag AKT-lærer på fuldtid, og har derfor haft mulighed for at implementere sit Ugeskema i mange andre klasser på Søndersøskolen i Værløse, hvor hun er ansat. Det er derfor et velafprøvet system, der i al sin enkelthed handler om en ny måde at organisere undervisningen på – en organiseringsform hvor det lader sig gøre at undervisningsdifferentiere og inkludere elever med særlige behov. Undervisningsformen giver overskud til alle – både elever og lærere.

Med bogen UgeskemaRevolutionen i hånden, kan du som lærer, i ro og fred og fuldstændig uden stress, lære dine elever at blive selvstændige, videbegærlige og dygtige. Samtidig imødekommer du samfundets krav om undervisningsdifferentiering og inklusion, og du vil opleve tilfredshed hele vejen rundt hos forældre, elever og hos dig selv.

Lyder det for godt til at være sandt? Det har vi hørt før. For at overbevise dig om, at Ugeskemaet ikke er et fatamorgana, har vi inviteret flere forskellige mennesker, der har haft berøring med Ugeskemaet, ind i vores bog. De har alle bekræftet, at Ugeskemaet har virket for dem. Alle nævner glæden ved at lære som noget helt centralt.

Lektørudtalelse:

Materialevurderinger – uge 2013/03 (side 36 af 69)

Lektørudtalelse (13/03) 2 970 523 2 (BS)
Ugeskemarevolutionen : folkeskole med overskud til alle : undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse i praksis /forfattere : Karina Winther, Lene Theill ; illustrator ; Mads Krabbe ; fotograf ; Mads Krabbe. – Reflexion. – 201 sider. – DK 37.12

Anvendelse/målgruppe/niveau
Spændende læsning for alle undervisere i folkeskolen – ikke mindst i en tid med fokus på lærernes arbejdstid. Bogen bør gøres til genstand for debatter i personalegruppen om anderledes måde at organisere sin undervisning på.

Beskrivelse
Gennem 17 kapitler får forfatterne beskrevet, hvordan de med de nyindøvede arbejdsvaner hos eleverne, opnår, at de bliver mere selvhjulpne. De har struktureret deres undervisning – forberedelsesmønster og udførelse anderledes bl.a. med elev-elev hjælp. Derved får læreren frigivet tid til at overkomme elever, der kræver mere tid, uden der går noget fra andre. Ugeskema er afprøvet gennem flere år på de fleste forskellige klassetrin – både som noget, en enkelt lærer selv gør til noget, som er gennemført i hele teamet. Grundlæggende går det ud på, at eleverne arbejder med opgaver, problemstillinger, der passer til deres individuelle niveau – undervisningsdifferentiering. Gennem de forskellige kapitler redegør forfatterne for, hvordan de tackler inklusion, differentiering, optimering af elevernes arbejdstid, fastholder elevernes begejstring for at lære, opøver ansvarlighed for eget liv og egen læring. Let læst og let forståelig med gode illustrationer og oversigter. Fri adgang til www.ugeskemarevolutionen.dk.

Sammenligning
Bogen indeholder klart elementer fra ”cooperative learning” og ”classroom management”, men jeg har ikke set tilsvarende lettilgængeligt materiale.

Samlet konklusion
Oplagt anskaffelse.

Karsten Boll

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *